Fagområder

Vi tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand innenfor en rekke rettsområder. Vårt hovedmål er å oppnå best mulig resultater, med riktig bruk av ressurser, for våre klienter.

våre fokusområder

Dette er det vi gjør best

Strafferett

Arbeidsrett

Familierett

Immigrasjon & utlendingsrett

Eiendomsmegling

Forettningsjus

Barnevern

Arv / skifte

Forbrukerjus

Vanlige spørsmål

Hvis du er et offer for forbrytelse, mistenkt for en forbrytelse - eller hvis du trenger hjelp til andre tvister. Å ansette advokat er alltid en fordel, så du vet at du har noen på din side

Privatpersoner kan i noen tilfeller få advokatutgiftene sine helt eller delvis betalt av staten. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Sjekk reglene, og spør advokaten din om råd.

Før det første møtet med advokaten bør du ta deg tid til å lage en oversikt over saken din. Da blir det lettere for advokaten å gi deg rask og god hjelp. For deg kan dette også bety penger spart.

Når du har valgt advokat, ivaretar denne advokaten dine interesser – og bare dine. Advokaten har taushetsplikt, og du kan derfor trygt betro deg. Går du til advokat, kan du forvente en profesjonell rådgiver med stor faglig og praktisk innsikt innenfor sitt felt.

En jurist og en advokat har den samme teoretiske bakgrunnen, som er hovedfag eller master i rettsvitenskap. For å få advokatbevilling og tittelen advokat, må man etter fullført studium ha minst to års praksis i juridisk arbeid, som fullmektig hos advokat, ved en domstol, hos påtalemyndigheten i politiet eller som universitetslærer i rettsvitenskap. I tillegg skal man ha ført tre rettssaker for en rettsinstans, vanligvis en tingrett. Det er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet som utsteder advokatbevillinger

Andre spørsmål?
Ring oss på

999 99 999, eller 777 77 777

Attester

Dette er hva våre kunder sier

5/5
Jeg har fått veldig god hjelp! Advokatene her er kunnskapsrike, de lytter og tar vare på klientene sine

Sofie Anderssen

Vi gleder oss til å hjelpe deg!